ส่งมอบจักรยานรีไซเคิลให้แก่เจ้าหน้าที่แม่บ้านและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 

 

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ นำโดย รศ. นพ.วิชาญ โชคธนะศิริ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

และ นายวิวัฒน์ ศิริมหัทธโน รองผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ส่งมอบจักรยานรีไซเคิลให้แก่เจ้าหน้าที่แม่บ้านและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 16 คัน

โดยมี บริษัท ไอเอฟเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด

และบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.พีจำกัด เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ 

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เพื่อสนับสนุนการทำงาน และรณรงค์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CNMI Carbon Neutral)