พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ผศ. พญ.สุธิดา สัมฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (ผู้แทน ผอ.สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์)

เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2567

พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี และ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด

ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 โซน A อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์