คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าศึกษางานการจัดการเรียนการสอนแบบ Team-Based Learning และด้าน Simulation-Based Teaching 

 
 

ผศ. พญ.สุธิดา สัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี ให้การต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษางานการจัดการเรียนการสอนแบบ Team-Based Learning และด้าน Simulation-Based Teching โดยมีทีมอาจารย์แพทย์และเจ้าหน้าที่โรงเรียนแพทย์รามาธิบดีให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น 

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยฯ อาคาร 2 สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล