CNMI เฟสติวัล 2566 ตอน SEA Life #CNMISealife2566 ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 

 

 

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมงาน CNMI เฟสติวัล 2566 ตอน Sea Life

ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 พบกับกิจกรรมสนุกสนานมากมายภายในงาน

อาทิ การประกวดหนูน้อยนพมาศและนางนพมาศ บูทถ่ายภาพและบูทเพ้นท์หน้า

บูทเกม บูทอาหาร กิจกรรมลอยกระทง รวมถึงการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดัง

 

ย้อนกลับ