กินอาหารเท่าเดิมแต่น้ำหนักลดฮวบ สัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้

     กินอาหารเท่าเดิมแต่น้ำหนักลดฮวบ สัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ โดย รศ. นพ.ไชยรัตน์ ทรัพย์สมุทรชัย อาจารย์สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารและศัลยศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล