การประสานงานผู้ป่วยที่ได้รับยาที่หน่วยบำบัดระยะสั้นและเคมีบำบัดแบบไม่ค้างคืน

     การประสานงานผู้ป่วยที่ได้รับยาที่หน่วยบำบัดระยะสั้นและเคมีบำบัด
หน่วยบริการให้ยาเคมีบำบัดประเภทไม่ค้างคืนของให้บริการ 2 จุดได้แก่
1.หน่วยบำบัดระยะสั้นและเคมีบำบัด 1
ตั้งอยู่ที่ อาคาร 4 ชั้น 1
2.หน่วยบำบัดระยะสั้นและเคมีบำบัดพิเศษ 2
ตั้งอยู่ที่ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 5
เปิดบริการทุกวัน 08.00-24.00 น.
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00-20.00 น. หากมีข้อสงสัยหรือพบปัญหาการได้รับยาเคมีบำบัด
เบอร์โทร 02-200-3615
ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-24.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00-20.00 น.