ข้อควรรู้ยาเคมีบำบัดและภูมิคุ้มกันบำบัด : รศ. นพ.ณัฐพงศ์ งามไพบูลย์

     ข้อควรรู้ยาเคมีบำบัดและภูมิคุ้มกันบำบัด แนวทางการรักษาโรคมะเร็ง หลักๆจะมี 3 แบบ
1.การให้ยา
2.การผ่าตัด
3.การฉายแสง
การผ่าตัดและการฉายแสงจะเป็นการรักษาเฉพาะจุด ส่วนการให้ยา จะเป็นการรักษาแนวกว้าง
1.ยาเคมีบำบัด คือยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง
2.ยามุ่งเป้า คือยาที่ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงในการแบ่งตัวของมะเร็ง ใช้เมื่อพบการกลายพันธุ์ของยีนเป้าหมายที่จำเพาะเพื่อทำงานเซลล์มะเร็งให้ลดลง
3.ยาภูมิคุ้มกันบำบัด คือยาที่ออกฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเม็ดเลือดขาวทำให้ออกฤทธิ์ฆ่าเซลล์มะเร็งได้โดยตรง

     ในระยะโรคมะเร็งยังไม่แพร่กระจาย การรักษาจะเป็นการรักษาเฉพาะจุดคือการผ่าตัดหรือการฉายแสงการให้ยาในคนไข้กลุ่มหลักๆ ให้ยาเพื่อเสริมประสิทธิภาพของการฉายแสง แต่ก็จะมีผลข้างเคียง ส่วนในระยะโรคมะเร็งที่แพร่กระจายแล้วส่วนใหญ่จะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ การรักษาจะเป็นการให้ยาเคมีบำบัดเป็นหลักแต่จะมีการตรวจเสริมพิเศษเพิ่มเติม

รศ. นพ.ณัฐพงศ์ งามไพบูลย์ หน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล