ไขข้อข้องใจ เรื่องความเชื่อในการรับประทานเนื้อสัตว์ทำให้เกิดมะเร็ง?

     คลิบวีดีโอไขข้อข้องใจ เรื่องความเชื่อในการรับประทานเนื้อสัตว์ทำให้เกิดมะเร็ง? ทำความเข้าใจด้านโภชนาการอาหารที่มีความเชื่อผิดๆ โดยนักวิชาการโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี นางสาวอภิษฎา ถวัลยวิชชจิต และนางสาวบุตรี ตรีสัตยกุล