อาหารและอาหารเสริมสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง : รศ. พญ.ประพิมพ์พร ฉัตรานุกุลชัย

     กลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็ง ร่างกายจะมีภาวะอักเสบของร่างกาย ทำให้การเผาผลาญเยอะขึ้นต้องการพลังงานมากขึ้นทำให้กินอาหารได้น้อยลง การทานเลือกทานอาหารและความสะอาดก็เป็นสิ่งสำคัญต่อร่างกาย รศ. พญ.ประพิมพ์พร ฉัตรานุกุลชัย สาขาวิชาโภชนาและชีวเคมีทางการแพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล