ผู้ป่วยมะเร็งกับสุขภาวะทางเพศ : ผศ. ดร.ธิราภรณ์ จันทร์ดา

     เมื่อคนที่คุณรักป่วยเป็นโรคมะเร็งหัวใจสำคัญในการดูแลคือ การให้กำลังใจและการสนับสนุนผู้ป่วยและอย่าอายที่จะปรึกษาแพทย์ปัญหาสุขภาวะทางเพศ เพื่อให้ชีวิตคู่ของท่านมีความสุขดังเดิม ผศ. ดร.ธิราภรณ์ จันทร์ดา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ละผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล