การฝึกการหายใจในผู้ป่วยมะเร็ง : รศ. ดร.สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม

     พบว่าอาการที่พบบ่อยมากที่สุด อาการหายใจลำบาก และอาการเหนื่อยล้าและจากการรักษาของผู้ป่วยมะเร็งปอด การฝึกการหายใจเพื่อความแข็งแรงของปอดและกล้ามเนื้อที่ช่วนในการหายใจ รศ. ดร.สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล