การตรวจเต้านมด้วยตัวเอง : พว แก้วใจ บุญมาตุ่น

     มะเร็งเต้านมเป็นโรคที่คุกคามชีวิตของผู้หญิงไทย ผู้หญิงไทยควรหมั่นตรวจเต้านมด้วยตัวเอง เพื่อจะลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรก พว.แก้วใจ บุญมาตุ่น พยาบาลวิชาชีพ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกมะเร็ง งานการพยาบาลบริการเฉพาะ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล