ผู้ป่วยมะเร็งกับความปวด : พว.สุชาดา สุกกระ

     อาการปวดแม้จะเป็นอาการที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่ถ้าเราเข้าใจและเรียนรู้วิธีรับมือ จะช่วยลดอาการปวด ถ้าอาการปวดได้รับความแก้ไขจะเพิ่มคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ครอบครัวจะลดภาวะตึงเครียดลง คนรอบข้างจะมีความสุขได้ พว.สุชาดา สุกกระ พยาบาลวิชาชีพ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกมะเร็ง งานพยาบาลบริการเฉพาะ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล