การออกกำลังกายในผู้ป่วยมะเร็ง : นส.นัฐกาญจน์ ศิริปรีชาชัย

     🌟ความเชื่อเกี่ยวกับการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคมะเร็งว่าควรออกกำลังกายหรือไม่ควรออกกำลังกายกันแน่? นส.นัฐกาญจน์ ศิริปรีชาชัย นักวิชาศาสตร์การกีฬา โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล