มะเร็งศีรษะและลำคอ Head and Neck Squamous Cell Cancinoma (HNSCC)

ธนาคารชีวภาพสำหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
(Ramathibodi Comprehensive Tumor Biobank)
ต่อยอดงานวิจัยสู่การวินิจฉัยรักษาโรคมะเร็ง

 "มะเร็งศีรษะและลำคอ Head and Neck Squamous Cell Cancinoma (HNSCC)"