ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิต ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงแสงสุรีย์ จูฑา