ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมภาคประชาชน "ยุทธการต้านมะเร็ง"

“งานกิจกรรมภาคประชาชน "ยุทธการต้านมะเร็ง""

     ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมภาคประชาชน "ยุทธการต้านมะเร็ง" ในงานประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้านมะเร็งวิทยา (Princess Chulabhorn International Oncology Conference 2019)

จัดโดยความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์ 4 สถาบัน ได้แก่
🔸คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
🔸คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
🔸คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
🔸คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ภายในงานมีนิทรรศการและซุ้มกิจกรรมเกี่ยวกับ มะเร็ง, การป้องกัน, การคัดกรอง, การดูแลรักษา
กิจกรรมให้ความรู้วิชาการ มีการแสดงจากนิสิตนักศึกษาแพทย์ทั้ง 4 สถาบัน
กิจกรรมเสวนา พบปะแพทย์ผู้เชียวชาญ ดารานักแสดงแบะผู้สร้างแรงบันดาลใจในการพิชิตโรคมะเร็ง

📢ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 - 20.00 น. ณ ลาน Atrium CentralWorld ชั้น 3

www.pcioc2019.com