โรงแรม VIE Hotel Bangkok มอบเต้านมเทียมจำนวน 120 เต้า "เพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม"

 
     ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 โรงแรม VIE Hotel Bangkok มอบเต้านมเทียมจำนวน 120 เต้า "เพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม" ให้กับศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง โดยมี รศ. นพ.ประกาศิต จิรัปปภา คณะกรรมการประจำศูนย์มะเร็งเป็นตัวแทนจากศูนย์มะเร็งเป็นผู้รับมอบ ณ โถงชั้น 1 อาคารหลัก
 
  

 More Picture