สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 10 ร่วมบริจาคเต้านมเทียม

 

          คุณชลิดา อนันตรัมพร นายกก่อตั้งสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 10 พร้อมด้วยคณะ ร่วมบริจาคเต้านมเทียมจำนวน 100 เต้า ให้กับศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผศ.พญ.สมใจ แดงประเสริฐ หัวหน้าศูนย์มะเร็งและ ผศ.พญ. เยาวนุช คงด่าน เป็นตัวแทนจากศูนย์มะเร็งรับมอบในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เพื่อใช้ประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมต่อไป