ประมวลภาพ พิธีทำบุญเลี้ยงพระและเปิดหน่วยผู้ป่วยนอกโรคมะเร็ง OCC2

ประมวลภาพ
พิธิทำบุญเลี้ยงพระ
และพิธีเปิดหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกโรคมะเร็ง 2

     เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระและพิธีเปิดหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกโรคมะเร็ง 2 ณ ชั้น 1 อาคาร 1 ได้รับเกียรติจากท่าน ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล รองคณบดี เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกโรคมะเร็ง 2 โดยมีผศ.พญ.สมใจ แดงประเสริฐ หัวหน้าศูนย์มะเร็งคณะแพทยศาสตร์ ผศ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ และคุณนันทยา เอื้อมงคล ให้การต้อนรับ โดยมีคณะอาจารย์แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้า มาร่วมแสดงความยินดี

 

 More Picture