การบรรยายให้ความรู้ประชาชน “มะเร็งช่องปากและลำคอ”

กิจกรรมให้ความรู้ประชาชน "มะเร็งช่องปากและลำคอ"
 
     

    ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
จัดกิจกรรมให้ความรู้ประชาชน "มะเร็งช่องปากและลำคอ"
🗓ในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567

🌹หัวข้อความรู้เกี่ยวกับ
- โภชนาการในผู้ป่วยมะเร็งช่องปากและลำคอ 
- สถานการด้านโรคมะเร็ง Head Neck Cancer การวินิจฉัยและการรักษา
- การักษาแบบสงวนอวัยวะด้วยการฉายรังสี
- การเตรียมผู้ป่วยระหว่างการรักษาด้วยการให้ยาคุ้มกันบำบัด เคมีบำบัดกับการฉายแสง
- การดูแลสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอ
- การรักษาผู้ป่วยที่ได้รับการรักษามะเร็งศีรษะและลำคอ
- การแชร์ประสบการณ์ผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอ

🕖เวลา 09.00-12.00 น.
ณ บริเวณโถงพระราชบิดา 
ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
      
 

 More Picture