คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีลงนาม (MOU) ธนาคารชีวภาพแบบครบวงจร

 
     วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านธนาคารชีวภาพสำหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องแกรนด์ คอนเวนชั่น ฮอลล์ เอ โรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 More Picture