ส่งมอบ “ยากำลังใจ” สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง

 
     ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2566 อาร์ตฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล ภายใต้บริษัท อาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ส่งมอบ “ยากำลังใจ” สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง รวมถึงแนวทางในการปฎิบัติตัวของผู้ป่วยมะเร็งในช่วงก่อนเข้ารับการรักษา จำนวน 200 ชุด ให้กับศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง โดยมี รศ. นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณโถงพระราชบิดา ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)
 
  

 More Picture