You are here

ภาพบรรยากาศงานมุทิตาจิต ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงแสงสุรีย์ จูฑา

ภาพบรรยากาศงานมุทิตาจิต
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงแสงสุรีย์ จูฑา
22 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
     ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดและศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมจัดงานแสดงมุทิตาจิต ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงแสงสุรีย์ จูฑา ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 

 More Picture