มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าศึกษาดูงานด้าน Tumor Biobank ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าดูงาน Tumor Biobank
     เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ศูนย์มะเร็งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีธิบดี ผศ.พญ.ดร.ณฐินี จินาวัฒน์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 6 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน Tumor Biobank ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี