การตรวจเยี่ยมสำรวจภายในงานคุ้มครองผู้รับบริการและควบคุมคุณภาพ "การดูและรักษาผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ได้รับยาเคมีบำบัดทางสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางที่บ้าน"

/cancer_center/sites/default/files/public/img/Event/2021/Mahidol_Culture/013-2.png
 
     วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 งานคุ้มครองผู้รับบริการและควบคุมคุณภาพการบริการการรักษาพยาบาล เข้าเยี่ยมสำรวจภายในทีม การดูและรักษาผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ได้รับยาเคมีบำบัดทางสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางที่บ้าน อ.นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ เป็นหัวหน้าทีมคณะผู้เยี่ยมสำรวจ โดย รศ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็งกล่าวให้การต้อนรับ ซึ่ง อ.นพ.พิชัย จันทร์ศรีวงศ์ หัวหน้าทีมรับเยี่ยมนำเสนอ ณ ห้องประชุมมินิเธียเตอร์ และ Short stay ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
 

 More Picture