ศูนย์มะเร็งร่วมงานวิ่งเชิงสัญลักษณ์ และงานแถลงข่าวครั้งที่ 2 พร้อมเปิดยุทธการต้านมะเร็งฯ

“งานวิ่งเชิงสัญลักษณ์"
และ “การแถลงข่าว ครั้งที่ 2” พร้อมเปิดยุทธการต้านมะเร็ง
     คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน “งานวิ่งเชิงสัญลักษณ์” และ “การแถลงข่าว ครั้งที่ 2” พร้อมเปิดยุทธการต้านมะเร็ง เพื่อเตรียมจัดงาน งานประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (Princess Chulabhorn International Oncology Conference 2019) โดยศูนย์มะเร็งส่งบุคลากรร่วมงานกิจกรรม ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย