มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาดูงาน Tumor biobank ศูนย์มะเร็ง

      ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 โครงการ Tumor Biobnak ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้การต้อนรับ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าศึกษาดูงาน Ramathibodi Comprehensive Tumor Biobnak โดย ผศ.พญ.ดร.ณฐินี จินาวัฒน์ กล่าวการต้อนรับ