บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) มอบเต้านมเทียม

 

          บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) รวมกลุ่มพนักงานจิตอาสา ร่วมเย็บเต้านมเทียมเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม มอบให้กับศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 188 เต้า โดยมี รศ. นพ.ประกาศิต จิรัปปภา คณะกรรมการศูนย์มะเร็ง และ พว. สุวลักษณ์ วงศ์จรรโลงศิล เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมต่อไป
ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล