ประชุม Conference Case Discussion Oncologist

 
ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 13.30-14.30 ณ ห้องประชุมชั้น 7d อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ โดยเชิญผู้บรรยายพิเศษ Dr.Daniel Heng, MD, FRCPC Staff Medical Oncologist at the Tom Baker Cancar Center in Calgary