ศูนย์ความเป็นเลิศและทีม RHCM ร่วมตอนรับ ตัวเเทนจาก Kobayashi Foundation For Cancer Research

 
     ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และทีม RHCM ให้การต้อนรับ Dr. Teruhiro Utsugi, Chairman of the Board of Director และ Dr. Kenji Suzuki, Secretariat of Kobayashi Foundation ตัวแทนจาก Kobayashi Foundation For Cancer Research ในการเยี่ยมชมการดูเเลผู้ป่วยที่ได้รับ Home chemotherapy เนื่องในโอกาสที่ RHCM ได้รับรางวัลสาขา Medical Team 7th Kobayashi Foundation Award ที่จัดขึ้นในการประชุม AOS 2023 ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้อง 623 ชั้น 6 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 

 More Picture