บจก.เจ.ที.มาสเตอร์ บริจาค สมทบทุนกองทุน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็งเพื่อพัฒนาการวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็ง

      ผู้บริจาค บจก.เจ.ที.มาสเตอร์ "มอบเงินบริจาคจำนวน 502,000 บาท" แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนกองทุน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็งเพื่อพัฒนาการวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็ง โดยมี รศ. นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง เป็นผู้รับมอบ ในวันศุกร์ 13 มกราคม 2565 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล