วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 การประชุมนานาชาติ Asia Pacific Home Based-Chemotherapy Workshop

 
     บรรยากาศการประชุมนานาชาติ Asia Pacific Home Based-Chemotherapy Workshop เพื่อแลกเปลี่ยน และขยายองค์ความรู้ด้านการให้ยาเคมีบำบัดที่บ้าน สู่บุคลากรทางสาธารณสุขในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 คณะจัดการประชุมพาผู้เข้าร่วมอบรมเยี่ยมชม แต่ละสถานที่ ดังนี้
1.(หน่วยบำบัดระยะสั้นและเคยมีบำบัด2) SDSSS2 ชั้น 5
2.การเตรียมยาเคมีบำบัดที่ห้องผสมยาเคมีบำบัด ชั้น 5
3.เยี่ยมชมหอผู้ป่วยในพิเศษวอร์ด 83 ชั้น 8
4.หน่วยพยาบาลบริการผู้ป่วยที่บ้านห้องโถงอเนกประสงค์ ชั้น 9
ณ อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ. นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ หัวหน้าศูนย์เพื่อความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวปิดการประชุม และมอบใบประกาศนียบัตรพร้อมของที่ระลึก ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

 
            

 More Picture