วันที่ 7 กันยายน 2566 การประชุมนานาชาติ Asia Pacific Home Based-Chemotherapy Workshop

 
     วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 ศูนย์ความเป็นลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมนานาชาติ Asia Pacific Home Based-Chemotherapy Workshop ร่วมกับบริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) โดยมี รศ. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติร่วมเปิดงาน โดยการอบรมในครั้งนี้ ร่วมกับ นายสายัณห์ รอย กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) regional ทีมของบีบราวน์ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้เข้าการอบรมประเทศฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย และศรีลังกา ณ ห้องโถงอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 

 More Picture