ร่วมนำเสนอโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการ Global Breast Cancer Conference 2016

 

          นางสาวนิลทิตา ศรีไพบูลย์กิจ นักวิชาการเวชสถิติ หน่วยทะเบียนมะเร็ง  ได้ร่วมนำเสนอโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการ Global Breast Cancer Conference 2016  ระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม  2559 เกาะเชจู  ประเทศเกาหลี โดยผลงานวิจัยในครั้งนี้ได้เป็น Candidate for Good/Best Poster Presentation