เยี่ยมชมดูงาน Tumor Biobank และ Cancer registry

     วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้การต้อนรับนายเกรียงไกร ภูวณิชย์ ผู้บริหารนโยบายภาครัฐประจำประเทศไทยและเวียดนาม บริษัท ไอบีเอ็ม จำกัด และคณะจากประเทศสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมดูงาน Tumor Biobank และ Cancer registry ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี