บริจาค สมทบทุนกองทุน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็งเพื่อพัฒนาการวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็ง

     ผู้บริจาค นางสาวกานต์จรัส เอียดทองใส ปลัดจังหวัดชัยภูมิ "มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท" แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนกองทุน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็งเพื่อพัฒนาการวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็ง โดยมี รศ. พญ.อาบอรุณ เลิศขจรสุข หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาและคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง เป็นผู้รับมอบ ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล