งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาลเข้าศึกษาดูงาน

 

      เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 ศูนย์มะเร็งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีธิบดี นำโดย ผศ.สมใจ แดงประเสริฐ หัวหน้าศูนย์มะเร็งคณะแพทยศาสตร์และ ผศ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ ได้ร่วมต้อนรับคณะงานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล รุ่นที่ 46 ประจำปี 2560

 
 
 

 More Picture