ทำบุญพิธีเปิด หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกโรคมะเร็ง OCC 1

เปิดหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกโรคมะเร็ง
     คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีเปิดหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกโรคมะเร็ง โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายดูแลสุขภาพและผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ กล่าวเปิดงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชนเมธ เตชะแสนศิริ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ผศ.พญ.สมใจ แดงประเสริฐ หัวหน้าศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ในโอกาสนี้ได้จัดพิธีทำบุญ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกมะเร็ง ชั้น 1 อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 

 More Picture