กิจกรรม Palliative Care Day2023 "เสวนา

     ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดงานประชุมวิชาการเรื่อง "New Treatment for Genitourinary Cancer in 2023" โดยมีแพทย์ พยาบาล เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 810A ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 

 More Picture