ต้อนรับคณะ National Cancer Center จากประเทศ ญี่ปุ่น ศึกษาดูงาน

 
     📢วันจันทร์ที่ 7 พศจิกายน 2565 รศ. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ศ. พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือวิจัยต่างประเทศและรศ. นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง และคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง ให้การต้อนรับ President ของ National Cancer Center จากประเทศญี่ปุ่น เข้าดูงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง พร้อมทั้ง.พาเยี่ยมชม ศูนย์เคมีบำบัดและดูแลผู้ป่วยระยะสั้น อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ และ หน่วยวิจัยทางคลินิก สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
  

 

 

 

 More Picture