กรมการแพทย์ทหารอากาศเข้าศึกษาดูงานศูนย์มะเร็ง

 

      เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ศูนย์มะเร็งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีธิบดี นำโดย ผศ.สมใจ แดงประเสริฐ หัวหน้าศูนย์มะเร็งคณะแพทยศาสตร์และ ผศ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ ได้ร่วมต้อนรับคณะกรมการแพทย์ทหารอากาศ หลักสูตร การบริหารงานสายแพทย์ทหารชั้นสูง รุ่นที่ 22 โดยมี นาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิงอิศรญา สุขเจริญ ผู้อำนวยการกองวิทยาการกรมการแพทย์ทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะ

 
 

 More Picture