การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ได้รับยาเคมีบำบัดทางสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางที่บ้าน Ramathibodi Home-Based Chemotherapy Model (RHCM)ผ่านการรับรองเฉพาะโรค

     วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ผ่านการรับรองการต่ออายุ (Re-Accreditation) ครั้งที่1 การรับรองเฉพาะโรค (Program and Disease Specific Certification: PDSC) การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ได้รับยาเคมีบำบัดทางสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางที่บ้าน Ramathibodi Home-Based Chemotherapy Model (RHCM) ประจำปีพ.ศ. 2566-2569 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
      

 More Picture