คณะโรงพยาบาลพญาไท 2 ศึกษาดูงานด้านการบริหารยาเคมีบำบัดทางหลอดเลือดดำส่วนกลางที่บ้าน (Home chemotherapy)

 
     วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพญาไท 2 เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารยาเคมีบำบัดทางหลอดเลือดดำส่วนกลางที่บ้าน (Home chemotherapy)โดย รศ. นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวให้การต้อนรับ ณ ห้อง 815 ชั้น 8 อาคารอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
 

 More Picture