โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เข้าศึกษาดูงานด้านทะเบียนโรคมะเร็ง

 
     วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 📣ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดย ผศ. พญ.ธิติยา เดชเทวพร คณะกรรมการประจำศูนย์มะเร็ง เป็นตัวแทนกล่าวให้การต้อนรับ คณะดูงานจากโรงพยาบาลภูมิพล เข้าศึกษาดูงานด้านทะเบียนโรคมะเร็ง
 
 

 More Picture