การตรวจเยี่ยมสำรวจภายในงานคุ้มครองผู้รับบริการและควบคุมคุณภาพการบริการรักษาพยาบาล เข้าเยี่ยมสำรวจภายใน ทีม การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด Ramathibodi Lung Cancer Consortium (RLC)

 
     วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 การตรวจเยี่ยมสำรวจภายในงานคุ้มครองผู้รับบริการและควบคุมคุณภาพการบริการรักษาพยาบาล เข้าเยี่ยมสำรวจภายใน ทีม การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด Ramathibodi Lung Cancer Consortium (RLC) อ.นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ เป็นหัวหน้าทีมคณะผู้เยี่ยมสำรวจ โดย รศ. นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็งกล่าวให้การต้อนรับ ซึ่ง รศ. พญ.ธัญนันท์ เรืองเวทย์วัฒนา หัวหน้าทีมรับเยี่ยมนำเสนอ ณ ห้องประชุมพวงทองชั้น B2 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 

 More Picture