โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เข้าศึกษาดูงานด้าน Home Chemotherapy

 
     ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดย รศ. นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง กล่าวให้การต้อนรับ คณะดูงานจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เข้าศึกษาดูงานด้าน Home Chemotherapy ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า(ไอแมค) อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
 
 

 More Picture