กิจกรรม ส่งต่อของขวัญแห่งการให้ “Gift To Give”

 
     ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง ส่งต่อของขวัญแห่งการให้ “Gift To Give” ได้รับเกียรติจาก รศ. นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการร้องเพลงโดยนักร้องประสานเสียงตัวน้อย “Cherubim Choir” และมอบตุ๊กตา “Happy Dolls” พร้อมการ์ดส่งความสุขให้แก่แพทย์และพยาบาลเพื่อส่งต่อให้ผู้ป่วยมะเร็ง เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ โถงพระราชบิดา ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 More Picture