บริษัทเมด้า ฟาม่าร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเต้านมเทียมและชุดชั้นในให้กับผู้ป่วยมะเร็ง

 
     ในนามของ Viatris ซึ่งกระทำการโดยบริษัทเมด้า ฟาม่าร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเต้านมเทียมและชุดชั้นในจาก Sabina จำนวน 100 ชุด ให้กับศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รศ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง เป็นผู้รับมอบ ในวันอังคารที่ 2 พฤศจิายน 2564 เพื่อใช้ประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งต่อไป
 

 More Picture