ภาพบรรยากาศงานมุทิตาจิต รศ.พญ.ศันสนีย์ วงศ์ไวศยวรรณ และ ผศ.พญ.สมใจ แดงประเสริฐ

ภาพบรรยากาศงานมุทิตาจิต
รศ.พญ.ศันสนีย์ วงศ์ไวศยวรรณ และ ผศ.พญ.สมใจ แดงประเสริฐ

       ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดงานแสดงมุทิตาจิต ร้อยความรักถักทอใจ..สานสายใยมุทิตา ให้แด่ รศ.พญ.ศันสนีย์ วงศ์ไวศยวรรณ และ ผศ.พญ.สมใจ แดงประเสริฐ ในจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 ณ ห้อง 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 

 More Picture